Gezinshuis Thuis
Een thuis voor kinderen die door uiteenlopende omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
Passende begeleiding, ondersteuning maar vooral: de ruimte om zichzelf te ontplooien.
Wie zijn wij?

Wij Matty en Mart hebben elkaar in het jaar 2000 op de werkvloer van een woongroep leren kennen. Al snel waren we getrouwd en in 2001 werd Mees en in 2002 Mette geboren. Twee prachtige blonde meiden.

Vanaf het moment dat we hoorden van het bestaan van Gezinhuisen wensten we zelf zo`n Huis.
Vijf jaar geleden zijn gestart met ons Huis. Inmiddels hebben we drie pleegkinderen en Vier Gezinshuis kinderen.

Met totaal acht kinderen een hamster  een kat en drie  honden vormen we een hecht gezin.


read more
Visie

Ons realiserend dat het ons goed gaat dat wij geluk hebben twee gezonde kinderen te hebben heeft ons doen besluiten ons huis open te stellen voor kinderen die het om wat voor reden dan ook minder getroffen hebben. Werkend op een woongroep zagen we hoe kinderen overleefden. Een team van tien collega`s die allemaal hoe goed bedoelt ook de kinderen op hun manier aanspraken. Als je dan bedenkt hoe het verloop van zo`n team is dan heeft een kind tot zijn volwassenheid honderden begeleiders gehad.

Dat wilden wij dus niet meer !!!
In ons huis komen kinderen tot leven.
Alleen wij zorgen in ons huis voor de kinderen en zo kunnen de kinderen tot leven komen en worden wie ze zijn. Onze meiden Mees en Mette blijven de oudste kinderen en zijn zonder het zelf te weten een voorbeeld voor de anderen kinderen.
Wij trachten alle kinderen gelijk te behandelen en zullen hen naar hun behoeften en mogelijkheden bejegenen. Realiserend dat het niet allemaal onze biologische kinderen zijn zullen wij ze behandelen cq beschermen als zijne het de onze.


read more
Crisis opvang

Daar wij geen vaste woonplekken meer over hebben kunnen we slechts alleen korte crises opvang bieden.

Kort betekend in dit geval uiterlijk twee of drie etmalen. U kunt ons er voor uit het bed bellen. Ook op Sinterklaas avond of op de Kerstdagen kunt u ons bellen. De ervaringsleeftijd van het te plaatsen kind zal niet hoger kunnen zijn dan de leeftijd van onze kinderen.

0165-325600 / 06 1826.0431


read more